ارزیابی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و تاریخ کشت چهار گیاه دارویی مهم

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

طرح تحقیقاتی مذکور به دو بخش آزمایشگاهی و مزرعه‌ای تقسیم می‌شود. در بخش آزمایشگاهی با استفاده از اتافکسرشد conviron درجه حرارتهای مختلف 2 تا 26 درجه سانتیگراد با فواصل چهار درجه بزودی درصد جوانه‌زنی و سرعت جوانه‌زنی چهار گیاه دارویی تعیین می‌شود. هدف از این قسمت تعیین بهترین درجه حرارت جوانه‌زنی است سپس با پیدا کردن درجه حرارت مطلوب جوانه‌زنی در درجه حرارت ثابت برای هر یک از گیاهان تیماربندی شوری و خشکی اعمال می‌شود تا آستانه عمل شوری و خشکی برای جوانه‌زنی مشخص شود. در بخش کارهای مزرعه‌ای با کشت گیاهان دارویی مذکور در تاریخ‌های کشت مختلف می‌توان بهترین تاریخ کشت را برای رسیدن به حداکثر ماده خشک اقتصادی و حداکثر مواد موثره مشخص کرد. روش‌های کشت بصورت جوی و پشته خواهد بود که تمام گیاهان به دو صورت کشت پاییزه و کشت بهاره کاشته خواهند شد. عملیات داشت متداول بوده و برداشت در زمان مقتضی صورت می‌گیرد و تعیین بهترین مواد موثره آنها انجام شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *