بررسی میزان شیوع سوءتغذیه در شیرخواران 6-24 ماهه بستری شده در بخش کودکان بیمارستان شماره یک کرمان

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت elmyar.net

سوء تغذیه یکی از مسائل مهم بهداشتی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است و می‌تواند عوارض نامطلوبی بر سلامت جسمی و فکری کودکان داشته باشد و نیز زمینه‌ساز عفونت‌های مختلف باشد. هدف از این تحقیق بررسی شیوع سوء تغذیه در شیرخواران 6-24 ماهه بستری شده در بخش کودکان بیمارستان شماره یک دانشکده پزشکی کرمان بوده است . بدین منظور در یک بررسی مقطعی و توصیفی-تحلیلی در مدت یک سال قد و وزن 560 شیرخوار 6-24 ماهه که بستری شده بودند با قد و وزن 496 شیرخوار همسال آنها که برای کنترل سلامتی ماهیانه به مراکز بهداشتی مراجعه می‌نمود، مقایسه شد. با استفاده از روش‌های وزن برای سن (گومز)، وزن برای قد (واترلو) و قد برای سن (معیار دیگر واترلو) وضعیت تغذیه‌ای دو گروه-ارزیابی گردید. از شیرخواران بستری شده 43/4 درصد دختر و 56/6 پسر بودند و در گروه کنترل درصد شیرخواران دختر و پسر به ترتیب 39/5 درصد و 60/5 درصد بود. شیوع سوءتغذیه در دو گروه بیمار و کنترل بر اساس روش گومز به ترتیب 76/2 و 60/5 درصد (P<0.0001)، براساس روش واترلو (وزن برای قد) 74/7 و 57/5 درصد (P<0.0001) و بر اساس معیار دیگر واترلو (قد برای سن) 40/7 درصد و 41 درصد (P>0.23) بود. بر اساس روش واترول (وزن برای قد) میزان سوء تغذیه در پسران گروه بیمار (81/2 درصد9 به صورت معنی‌داری بیش از دختران (65ˆ5 درصد) بود (P<0.05). میزان تحصیلات مادر، رتبه تولد، شغل پدر و مادر نقش مهمی در میزان سوء تغذیه داشتند. ولی ارتباط معنی‌داری بین شیوع سوءتغذیه و مصرف شیرخشک یا شیر مادر پیدا نشد. بیشترین موارد سوءتغذیه در شیرخواران مبتلا به بیماریهای قلبی، تنفسی، اسهایل و عفونت ادراری دیده شد. بنابراین با توجه به این حقیقت که سوء تغذیه می‌تواند زمینه‌ساز ابتلا به سایر عفونت‌ها باشد و شانس بستری شدن را افزایش دهد، پیشنهاد می‌شود که تمام شیرخواران بستری شده با استفاده از معیارهای تن‌سنجی و طبقه‌بندی تغذیه‌ای از نظر سوءتغذیه نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *